Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracj? dla stworzenia zasad ?adu Korporacyjnego w Polsce by?y kodeksy bardziej do?wiadczonych zachodnich rynków kapita?owych oraz konsultacje ?rodowisk zwi?zanych z rodzimym rynkiem kapita?owym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Gie?da Papierów Warto?ciowych w Warszawie powo?a?a w tym celu  "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesieni? 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawsk? GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spó?kach publicznych". Zbiór obejmowa? dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarz?du, a tak?e dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewn?trznymi.

Nast?pnie w latach 2005 - 2007  za obowi?zuj?cy przewodnik po zasadach ?adu Korporacyjnego dla firm, które pragn??y d?ugotrwale budowa? solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spó?kach publicznych 2005".

Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 4 lipca 2007 roku przyj?to  nowel?  pt. „Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych na GPW”,  która wesz?a  w ?ycie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejn? nowel? przyj?to Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 19 maja 2010 roku, której Grupa LOTOS S.A. przestrzega?a od dnia 1 lipca 2010 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku Grupa LOTOS S.A. stosowa?a zatwierdzony przez GPW w dniu 21 listopada 2011 r. zbiór Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych na GPW. Pocz?wszy od 1 stycznia 2016 roku Spó?ka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych na GPW 2016:

Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych 2016

Raporty ?adu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad ?adu Korporacyjnego:

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2014 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2013 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2012 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2011 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2010 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2009 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

Historia Dobrych Praktyk w Polsce.

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracj? dla stworzenia zasad ?adu Korporacyjnego w Polsce by?y kodeksy bardziej do?wiadczonych zachodnich rynków kapita?owych oraz konsultacje ?rodowisk zwi?zanych z rodzimym rynkiem kapita?owym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Gie?da Papierów Warto?ciowych w Warszawie powo?a?a w tym celu  "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesieni? 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawsk? GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spó?kach publicznych". Zbiór obejmowa? dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarz?du, a tak?e dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewn?trznymi.

Nast?pnie w latach 2005 - 2007  za obowi?zuj?cy przewodnik po zasadach ?adu Korporacyjnego dla firm, które pragn??y d?ugotrwale budowa? solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spó?kach publicznych 2005".

Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 4 lipca 2007 roku przyj?to  nowel?  pt. „Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych na GPW”,  która wesz?a  w ?ycie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejn? nowel? przyj?to Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 19 maja 2010 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku obowi?zywa? zatwierdzony przez GPW w dniu 19 pa?dziernika 2011 r. zbiór Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych na GPW.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w ?ycie wesz?a nowela zbioru Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych na GPW 2016.

99福彩 周口市| 奎屯市| 昆山市| 梁平县| 沾益县| 永川市| 禹城市| 农安县| 平谷区| 临夏市| 成都市| 右玉县| 昂仁县| 鹰潭市| 黔西| 松溪县| 林芝县| 综艺| 同江市| 昭觉县| 江川县| 改则县| 舟曲县| 金塔县| 宣威市| 延安市| 宜宾市| 焦作市| 开原市| 方正县| 龙胜| 永兴县| 大田县| 丰台区| 盐源县| 喀喇| 铜陵市| 石渠县| 德格县| 郁南县| 沾益县|