Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Zarz?d prowadzi sprawy Grupy LOTOS S.A. i reprezentuje j? we wszystkich czynno?ciach z wy??czeniem tych, które s? zastrze?one do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczaj?cych poza zwyk?y zarz?d przedsi?biorstwem, które wymagaj? uprzedniej uchwa?y Zarz?du. Zakres spraw wymagaj?cych podj?cia uchwa?y reguluje Regulamin Zarz?du.

Zwyk?e czynno?ci Spó?ki, nie zastrze?one do decyzji Zarz?du (podejmowane w formie uchwa?y), prowadzone s? jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Cz?onków Zarz?du wed?ug wewn?trznego podzia?u kompetencyjnego.

Sk?ad Zarz?du Grupy LOTOS

99福彩 黔南| 焦作市| 健康| 锡林浩特市| 呼玛县| 彰化市| 岳阳市| 盐山县| 双流县| 卢龙县| 西林县| 房山区| 泗阳县| 封开县| 元谋县| 泽库县| 丹巴县| 凤阳县| 洞头县| 嘉禾县| 定兴县| 镇原县| 平顺县| 苏州市| 额济纳旗| 九江县| 胶南市| 浦城县| 沁阳市| 新丰县| 长宁区| 六枝特区| 五指山市| 合作市| 屯门区| 怀仁县| 英吉沙县| 靖边县| 广昌县| 芦山县| 靖安县|