Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale?y szereg spraw okre?lonych szczegó?owo w Statucie Grupy LOTOS. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie s? uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g?osu reguluje "Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A." Regulamin zawiera równie? postanowienia dotycz?ce trybu zwo?ywania i odwo?ywania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A.

We wszystkich sprawach zwi?zanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

99福彩 金堂县| 玛曲县| 黄山市| 农安县| 昭觉县| 商城县| 即墨市| 永平县| 永丰县| 玛多县| 高邑县| 宜昌市| 府谷县| 顺平县| 巴林右旗| 安阳市| 尉氏县| 福安市| 金山区| 新巴尔虎右旗| 虞城县| 临西县| 屏东市| 仲巴县| 汶川县| 崇义县| 临沭县| 利辛县| 交城县| 马山县| 西贡区| 衢州市| 大足县| 平顺县| 阳山县| 南木林县| 榕江县| 出国| 天峻县| 黎平县| 寻乌县|