Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo


Podzia? zysku netto

Rok obrotowy Dywidenda na akcj? (z?) % zysku netto Dzień dywidendy Dzień wyp?aty dywidendy
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie pó?niej ni? 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -
2012 0,00 0,00 - -
2013  0,00   0,00   -  -
2014  0,00   0,00   -  -
2015

                 0,00

0,00  -  -
2016

                 1,00

15,93 12.09.2017  29.09.2017 
2017

                 1,00

 13,02 12.09.2018 28.09.2018
2018

                 3,00

 41,58 12.09.2019 27.09.2019


Stopa dywidendy

Rok obrotowy Dywidenda (z?) Dywidenda na akcj? (z?) Cena akcji na koniec roku (z?) Stopa dywidendy (%)
2005 0,00 0,00 44,2 -
2006 40 932 000 0,36 49,3 0,73
2007 0,00 0,00 44,5 -
2008 0,00 0,00 12,0 -
2009 0,00 0,00 31,8 -
2010 0,00 0,00 36,4 -
2011 0,00 0,00 23,3 -
2012 0,00 0,00 41,2 -
2013 0,00 0,00 35,3   -
2014 0,00 0,00 25,5   -
2015  0,00  0,00 27,0  
2016 184 873 362 1,00 38,25  2,61 
2017 184 873 362 1,00 57,69  1,73 
2018 554 620 086 3,00 88,51 3,39


Dzień prawa do dywidendy - dzień, wed?ug którego ustala si? list? akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wyp?aty dywidendy - dzień, w którym wyp?aca si? dywidend? akcjonariuszom Spó?ki.

Stopa dywidendy - stosunek warto?ci dywidendy przypadaj?cej na jedn? akcj? do ceny akcji.

99福彩 资源县| 贺州市| 蒙自县| 色达县| 淮南市| 财经| 连平县| 天祝| 阿勒泰市| 吉首市| 安新县| 淮阳县| 色达县| 渝北区| 金平| 洛隆县| 山阴县| 固阳县| 兰西县| 白山市| 丹东市| 河东区| 佛教| 浦北县| 永济市| 丽江市| 公安县| 怀安县| 崇仁县| 博乐市| 远安县| 德格县| 巴青县| 金塔县| 兴和县| 普陀区| 上林县| 余干县| 乌审旗| 贵定县| 南部县|