Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej LOTOS za 2015 rok

Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - List Prezesa
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Komentarz Zarz?du 4 kwarta? 2015.
Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 4 kwarta? 2015 i 2015 rok
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Raport Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2015 - Telekonferencja wynikowa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2015 rok

Grupa LOTOS S.A. 2015 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Raport Audytora z badania Sprawozdania Finansowego.pdf
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego

2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - List Prezesa
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwarta? 2014 roku
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2014 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego

2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie wyboru bieg?ego
Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - List Prezesa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2013 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2013 - O?wiadczenie Zarz?du o zgodno?ci
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2013 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie wyboru bieg?ego

2012

Skonsolidowany raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Opinia z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - List Prezesa Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - O?wiadczenie Zarz?du ws. zgodno?ci sprawozdań
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - O?wiadczenie o wyborze audytora
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Komentarz Zarz?du do wyników za IV kw 2012
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A.

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Grupa LOTOS S.A. 2012 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2012 - O?wiadczenie Zarz?du ws. zgodno?ci
Grupa LOTOS S.A. 2012 - O?wiadczenie Zarz?du ws. wyboru bieg?ego
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Raport z badania Sprawozdania Finansowego

2011

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - List Prezesa Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie zgodno?ci
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - Raport z badania Grupy Kapita?owej
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy Kapita?owej
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - Opinia bieg?ego do skonsolidowanego sprawozdania
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie audytora
Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - Sprawozdanie skonsolidowane - ró?nice wzgl?dem raportu ?ródrocznego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

Grupa LOTOS S.A. 2011 - Grupa Kapita?owa LOTOS 2011 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie audytora
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Raport z badania Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2011 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Opinia bieg?ego do jednostkowego sprawozdania
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2011 - O?wiadczenie Zarz?du w sprawie zgodno?ci

2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - List Prezesa Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci GKGLSA
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - O?wiadczenie Zarz?du 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - O?wiadczenie Zarz?du 2
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - Raport z badania
Grupa Kapita?owa LOTOS 2010 - Opinia bieg?ego rewidenta

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

Grupa LOTOS S.A. 2010 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2010 - O?wiadczenie Zarz?du 1
Grupa LOTOS S.A. 2010 - O?wiadczenie Zarz?du 2
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Raport bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Opinia bieg?ego rewidenta

2009

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - List Prezesa Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci
Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - Opinia i raport bieg?ego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - O?wiadczenie Zarz?du 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2009 - O?wiadczenie Zarz?du 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

Grupa LOTOS S.A. 2009 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Opinia i raport bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2009 - O?wiadczenie Zarz?du 1
Grupa LOTOS S.A. 2009 - O?wiadczenie Zarz?du 2

2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Opinia bieglego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzailalnosci GKGLSA
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2008 - List Prezesa Zarz?du

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

Grupa LOTOS S.A. 2008 - List Prezesa Zarzadu
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Opinia i raport bieglego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Finansowe

2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - List Prezesa Zarz?du Grupy LOTOS S.A.
Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - Opinia raport niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - O?wiadczenie 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2007 - O?wiadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

Grupa LOTOS S.A. 2007 - List Prezesa Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2007 - MSSF Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Opinia raport niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2007 - O?wiadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2007 - O?wiadczenie 2
Grupa LOTOS S.A. 2007 - ?ad korporacyjny

2006

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - List Prezesa Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2006
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - Sprawozdanie Zarz?du
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - Raport uzupe?niaj?cy opini? niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - O?wiadczenie 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2006 - O?wiadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

Grupa LOTOS S.A. 2006 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2006 - MSSF Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Wybrane jednostkowe dane finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Sprawozdanie Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Raport uzupe?niaj?cy opini? niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2006 - O?wiadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2006 - O?wiadczenie 2

2005

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - List Prezesa Zarzadu
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - MSSF Sprawozdanie
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - Sprawozdanie z dzia?alno?ci GK GLSA
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - Raport z badania
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - Wybrane dane
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - O?wiadczenie Zarzadu 1
Grupa Kapita?owa LOTOS 2005 - O?wiadczenie Zarzadu 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

Grupa LOTOS S.A. 2005 - List Prezesa Zarz?du
Grupa LOTOS S.A. 2005 - MSSF Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Sprawozdanie z dzia?alno?ci
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Raport z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Wybrane dane finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2005 - O?wiadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2005 - O?wiadczenie 2
99福彩 汾阳市| 临沂市| 商丘市| 修文县| 瓮安县| 峨眉山市| 天全县| 夏津县| 扎兰屯市| 八宿县| 云霄县| 融水| 夏津县| 炉霍县| 凤翔县| 木兰县| 宁乡县| 迁西县| 常州市| 汝城县| 大邑县| 白沙| 息烽县| 方城县| 龙岩市| 巍山| 扎囊县| 平邑县| 凌海市| 锡林浩特市| 铁力市| 丰宁| 新干县| 丽江市| 广平县| 高州市| 水富县| 三都| 彰化市| 通化市| 论坛|