Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

2016

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2016

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 2 kw 2016
Raport pó?roczny 2016 - Pó?roczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport pó?roczny 2016 - Raport z przegl?du Bieg?ego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2016
Telekonferencja wynikowa 6M 2016 - nagranie audio
Raport pó?roczny 2016 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci za 1 pó?rocze 2016
Raport pó?roczny 2016 - Raport z przegl?du Bieg?ego Rewidenta Grupa Kapita?owa LOTOS HY 2016
Raport pó?roczny 2016 - Komentarz Zarz?du do wyników za 2 kw 2016

2015

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 2 kw 2015
Raport pó?roczny 2015 - Pó?roczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport pó?roczny 2015 - Sprawozdanie Zarz?du z dzia?alno?ci za 1 pó?rocze 2015
Raport pó?roczny 2015 - Raport z przegl?du Bieg?ego Rewidenta Grupa Kapita?owa LOTOS HY 2015
Raport pó?roczny 2015 - Raport z przegl?du Bieg?ego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2015
Raport pó?roczny 2015 - Komentarz Zarz?du do wyników za 2 kw 2015

2014

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2014

Raport pó?roczny 2014 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2014
Raport pó?roczny 2014 - Komentarz Zarz?du do wyników za II kw. 2014
Raport pó?roczny 2014 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA HY 2014
Raport pó?roczny 2014 - Raport z przegl?du GLSA HY 2014
Raport pó?roczny 2014 - Raport z przegl?du GKGKLA HY 2014
Raport pó?roczny 2014 - Pó?roczny raport finansowy GKGLSA

2013

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2013

Raport pó?roczny 2013 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2013
Raport pó?roczny 2013 - Telekonferencja wyników finansowych za 2 kwarta? i 1 pó?rocze 2013 roku
Raport pó?roczny 2013 - Komentarz Zarz?du do wyników za II kw. 2013
Raport pó?roczny 2013 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA HY 2013
Raport pó?roczny 2013 - Raport z przegl?du GLSA HY 2013
Raport pó?roczny 2013 - Raport z przegl?du GKGKLA HY 2013
Raport pó?roczny 2013 - O?wiadczenie Zarz?du o zgodno?ci
Raport pó?roczny 2013 - O?wiadczenie Zarz?du dot. wyboru bieg?ego
Raport pó?roczny 2013 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA HY 2013
Raport pó?roczny 2013 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA HY 2013

2012

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Raport pó?roczny 2012 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2012
Raport pó?roczny 2012 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2012
Raport pó?roczny 2012 - O?wiadczenie Zarz?du dot. wyboru bieg?ego
Raport pó?roczny 2012 - O?wiadczenie Zarz?du o zgodno?ci
Raport pó?roczny 2012 - Raport z przegl?du GKGKLA 1H 2012
Raport pó?roczny 2012 - Raport z przegl?du GLSA 1H 2012
Raport pó?roczny 2012 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA 1H 2012
Raport pó?roczny 2012 - Komentarz Zarz?du do wyników za II kw. 2012
Raport pó?roczny 2012 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2012
Raport pó?roczny 2012 - Prezentacja wyników za 2 kwarta? 2012

2011

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2011

Raport pó?roczny 2011 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2011
Raport pó?roczny 2011 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2011
Raport pó?roczny 2011 - O?wiadczenie Zarz?du dot. wyboru bieg?ego
Raport pó?roczny 2011 - O?wiadczenie Zarz?du o zgodno?ci
Raport pó?roczny 2011 - Raport z przegl?du GKGKLA 1H 2011
Raport pó?roczny 2011 - Raport z przegl?du GLSA 1H 2011
Raport pó?roczny 2011 - Komentarz Zarz?du do wyników za II kw. 2011
Raport pó?roczny 2011 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA 1H 2011
Raport pó?roczny 2011 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2011
Raport pó?roczny 2011 - Prezentacja wyników za 2 kwarta? 2011

2010

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2010

Raport pó?roczny 2010 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2010
Raport pó?roczny 2010 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2010
Raport pó?roczny 2010 - O?wiadczenie Zarz?du dot. wyboru bieg?ego
Raport pó?roczny 2010 - O?wiadczenie Zarz?du o zgodno?ci
Raport pó?roczny 2010 - Raport z przegl?du GKGKLA 1H 2010
Raport pó?roczny 2010 - Raport z przegl?du GLSA 1H 2010
Raport pó?roczny 2010 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA 1H 2010
Raport pó?roczny 2010 - Komentarz Zarz?du do wyników za II kw. 2010
Raport pó?roczny 2010 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2010
Raport pó?roczny 2010 - Prezentacja wyników za 2 kwarta? 2010

2009

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2009

Raport pó?roczny 2009 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GKGLSA 1H2009
Raport pó?roczny 2009 - Sprawozdanie Finansowe GLSA 1H2009
Raport pó?roczny 2009 - O?wiadczenie Zarz?du GLSA o zgodno?ci
Raport pó?roczny 2009 - O?wiadczenie Zarz?du GLSA o wyborze bieg?ego rewidenta
Raport pó?roczny 2009 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci GKGLSA 1H2009
Raport pó?roczny 2009 - Raport z przegl?du GKGLSA 1H2009
Raport pó?roczny 2009 - Raport z przegl?du GLSA 1H2009
Raport pó?roczny 2009 - Komentarz Zarz?du do wyników GKGLSA za 2Q2009
Raport pó?roczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2009
Raport pó?roczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych 2 kw. 2009

2008

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2008

Raport pó?roczny 2008 - Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Raport pó?roczny 2008 - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie finansowe
Raport pó?roczny 2008 - Sprawozdanie Zarz?du z Dzia?alno?ci
Raport pó?roczny 2008 - Skonsolidowany raport z przegl?du
Raport pó?roczny 2008 - Skrócony raport z przegl?du
Raport pó?roczny 2008 - O?wiadczenie - Podmiot uprawiony do badania
Raport pó?roczny 2008 - O?wiadczenie zgodno?ci

2007

?ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesi?cy zakończony dnia 30 czerwca 2007

Raport pó?roczny 2007 - Sprawozdanie skonsolidowane
Raport pó?roczny 2007 - Sprawozdanie skrócone
Raport pó?roczny 2007 - Sprawozdanie Zarz?du
Raport pó?roczny 2007 - Raport z przegl?du jednostkowego
Raport pó?roczny 2007 - Raport z przegl?du skonsolidowanego
Raport pó?roczny 2007 - O?wiadczenie
Raport pó?roczny 2007 - O?wiadczenie zgodno?ci

2006

Skonsolidowany Raport Pó?roczny Grupy Kapita?owej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze pó?rocze 2006

Raport pó?roczny 2006 - Sprawozdanie skonsolidowane
Raport pó?roczny 2006 - Sprawozdanie skrócone
Raport pó?roczny 2006 - Sprawozdanie Zarz?du
Raport pó?roczny 2006 - Raport z przegl?du jednostkowego
Raport pó?roczny 2006 - Raport z przegl?du skonsolidowanego

2005

Skonsolidowany Raport Pó?roczny Grupy Kapita?owej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze pó?rocze 2005

Raport pó?roczny 2005 - Raport z przegl?du jednostkowego
Raport pó?roczny 2005 - Raport z przegl?du skonsolidowanego
Raport pó?roczny 2005 - MSSF
Raport pó?roczny 2005 - Sprawozdanie Zarz?du
99福彩 光泽县| 辽宁省| 许昌县| 五台县| 曲麻莱县| 航空| 文安县| 安龙县| 泰州市| 南华县| 永和县| 开平市| 哈巴河县| 梁山县| 宁南县| 彭阳县| 墨江| 江城| 万宁市| 桂林市| 田林县| 祁门县| 兰溪市| 朝阳县| 资讯| 绥阳县| 五莲县| 东丽区| 宜宾市| 金华市| 丹巴县| 泰宁县| 嘉鱼县| 古交市| 红原县| 万盛区| 克山县| 乳山市| 铁岭市| 宁城县| 乾安县|