Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

2016

3 kwarta? 2016

Grupa Kapita?owa LOTOS Prezentacja wyników za 3 kwarta? 2016 roku
Telekonferencja wynikowa 3kw 2016 - nagranie audio
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 3 kwartal 2016 roku
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kwartal 2016
Grupa Kapita?owa LOTOS Komentarz Zarzadu 3 kwartal 2016
Grupa Kapita?owa LOTOS Informacja dodatkowa za 3 kwarta? 2016 roku

1 kwarta? 2016

Grupa Kapita?owa LOTOS Prezentacja wyników za 1 kwarta? 2016 roku
Telekonferencja wynikowa 1kw 2016 - nagranie audio
Grupa Kapitalowa LOTOS Komentarz Zarzadu 1 kwartal 2016
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 1 kwartal 2016
Grupa Kapitalowa LOTOS Informacje dodatkowe 1 kwarta? 2016.pdf
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 1 kwartal 2016 roku.pdf

2015

III kwarta? 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 3 kwarta? 2015 roku
Raport Bieg?ego Rewidenta z przegl?du za III kwarta? 2015 roku
Telekonferencja wynikowa 3kw 2015 - nagranie audio
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2015 (MSSF)
Komentarz Zarz?du do wyników za III kwarta? 2015 roku

I kwarta? 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 1 kwarta? 2015 roku
Telekonferencja wynikowa 1kw 2015 - nagranie audio
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwarta? 2015 (MSSF)
Komentarz Zarzadu do wyników za I kwarta? 2015 roku
Raport Bieg?ego Rewidenta z przegl?du za I kwarta? 2015 roku

2014

IV kwarta? 2014 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2014 rok)

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za 4 kwarta? 2014 i 2014 rok
Teleconference of Q4 2014 financial results
Grupa Kapita?owa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwarta? 2014 roku

III kwarta? 2014

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2014
Telekonferencja wynikowa 3kw 2014 - nagranie audio (wersja angielska)
Komentarz Zarzadu do wyników za III kwarta? 2014 roku
Raport Bieg?ego Rewidenta z przegl?du za III kwarta? 2014 roku
Kwartalny raport finansowy Grupy Kapita?owej LOTOS III kwarta? 2014 roku

I kwarta? 2014

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za I kwarta? 2014
Teleconference of Q1 2014 financial results
Raport bieg?ego rewidenta z przegl?du
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwarta? 2014 (MSSF)
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwarta? 2014

2013

IV kwarta? 2013 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2013 rok)

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za IV kwarta? 2013
Teleconference of Q4 2013 and 2013 results
Grupa Kapita?owa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013

III kwarta? 2013

Teleconference of Q3 2013 financial results
Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2013
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwarta? 2013
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za III kwarta? 2013 (MSSF)

I kwarta? 2013

Prezentacja wyników Grupy Kapita?owej LOTOS za I kwarta? 2013
Teleconference of Q1 2013 financial results
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za I kwarta? 2013 (MSSF)
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwarta? 2013

2012

IV kwarta? 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

Prezentacja wyników za 4kw12 i 2012 Grupy Kapita?owej LOTOS
Grupa Kapita?owa LOTOS 2012 - Komentarz Zarz?du do wyników za IV kw 2012

IV kwarta? 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

Prezentacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwarta? 2012 i 2012 rok
Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwarta? 2012r. i 2012r rok

III kwarta? 2012

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2012
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwarta? 2012
Presentation of Q3 2012 results - teleconference
Prezentacja wyników za 3Q12 Grupy Kapita?owej LOTOS

I kwarta? 2012

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za I kwarta? 2012
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwarta? 2012
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapita?owej LOTOS za I kwarta? 2012r.
Presentation of Q12012 results - teleconference

2011

IV kwarta? 2011

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za IV kwarta? 2011
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za IV kwarta? 2011
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapita?owej LOTOS za IV kwarta? 2011
Presentation of Q42011 results - teleconference

III kwarta? 2011

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2011 (MSSF)
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwarta? 2011
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapita?owej LOTOS za III kwarta? 2011
Presentation of Q3 2011 results - teleconference

I kwarta? 2011

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwarta? 2011 (MSSF)
Komentarz Zarz?du GL S.A. do wyników za I kwarta? 2011
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwarta? 2011
Presentation of Q1 2011 results - teleconference

2010

IV kwarta? 2010

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za IV kwarta? 2010 (MSSF)
Komentarz Zarz?du GL S.A. do wyników za IV kwarta? 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za IV kwarta? 2010
Presentation of Q4 2010 results - teleconference

III kwarta? 2010

Komentarz Zarz?du do wyników finansowych za III kwarta? 2010
Skonsolidowane wyniki GK GLSA za III kwarta? 2010 (MSSF)
Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za III kwarta? 2010
Presentation of financial results for Q3 2010 - teleconference

I kwarta? 2010

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwarta? 2010 (MSSF)
Komentarz Zarz?du GL S.A. do wyników za I kwarta? 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwarta? 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwarta? 2010

2009

IV kwarta? 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS za IV kwarta? 2009
Komentarz Zarz?du do wyników Grupy LOTOS za IV kwarta? 2009
Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za IV kwartal 2009
Prezentacja wyników GK GLSA za IV kwarta? 2009

III kwarta? 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe GK GLSA za III kwarta? 2009 r.
Komentarz Zarz?du GLSA do wyników za III kwarta? 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2009

I kwarta? 2009

?ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesi?cy zakończone 31 marca 2009 r.
Komentarz Zarz?du do wyników za I kwarta? 2009 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwarta? 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za 1 kw. 2009

2008

IV kwarta? 2008

?rodroczne skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakonczone 31 grudnia 2008 roku
Komentarz Zarzadu Grupy LOTOS S.A. do wynikow za IV kwartal 2008 roku
Prezentacja wyników 4 kw 2008
Prezentacja wyników finansowych za 4 kw. 2008

III kwarta? 2008

?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesi?cy zakończonych 30 wrzesnia 2008 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2008 roku
Prezentacja wyników III kw 2008.
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2008

II kwarta? 2008

?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesi?cy zakończonych 30 czerwca 2008 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2008 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwarta? 2008 r. (MSSF)
Prezentacja wyników finansowych za II kwarta? 2008

I kwarta? 2008

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwarta? 2008 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesi?cy zakończonych 31 marca 2008 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2008 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwarta? 2008

2007

IV kwarta? 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwarta? 2007 r. (MSSF)
?ródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2007 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS do wyników za IV kwarta? 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwarta? 2007

III kwarta? 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwarta? 2007 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesi?cy zakończonych 30 wrzesnia 2007 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2007

II kwarta? 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwarta? 2007 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesi?cy zakończonych 30 czerwca 2007 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za II kwarta? 2007

I kwarta? 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwarta? 2007 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesi?cy zakończonych 31 marca 2007 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwarta? 2007

2006

IV kwarta? 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwarta? 2006 r. (MSSF)
?ródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2006 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS do wyników za IV kwarta? 2006 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwarta? 2006

III kwarta? 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwarta? 2006 r. (MSSF)
?ródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 9 miesi?cy zakończonych 30 wrze?nia 2006 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2006
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2006

II kwarta? 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwarta? 2006 r. (MSSF)
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2006
?ródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 6 miesi?cy zakończonych 30 czerwca 2006
Prezentacja wyników finansowych za II kwarta? 2006

I kwarta? 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwarta? 2006 r. (MSSF)
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2006 roku
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesi?cy zakończonych 31 marca 2006 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwarta? 2006

2005

IV kwarta? 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwarta? 2005 r. (MSSF) oraz I-IV kwarta? 2005 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 12 miesi?cy zakończonych 31 grudnia 2005 i 31 grudnia 2004 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za IV kw. 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwarta? 2005

III kwarta? 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwarta? 2005 r. (MSSF)
?ródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 9 miesi?cy zakończonych 30 wrze?nia 2005 i 30 wrze?nia 2004 roku
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do wyników grupy kapita?owej Grupy LOTOS S.A. za III kwarta? 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za III kwarta? 2005

II kwarta? 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwarta? 2005 r. (MSSF)
Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za II kwarta? 2005 roku
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005 za II kwarta? roku obrotowego 2005 obejmuj?cy okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Komentarz Zarz?du Grupy LOTOS S.A. do sprawozdania za II kwarta? 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za II kwarta? 2005

I kwarta? 2005

Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za I kwarta? 2005 roku
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 za I kwarta? roku obrotowego 2005 obejmuj?cy okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
99福彩 泉州市| 龙胜| 宁德市| 湘潭市| 樟树市| 房产| 独山县| 西峡县| 高雄县| 崇阳县| 景谷| 长兴县| 屯昌县| 江阴市| 郁南县| 吉木乃县| 全南县| 郯城县| 合江县| 织金县| 贞丰县| 湘潭县| 新干县| 孝义市| 吉林省| 吴旗县| 灌阳县| 长治县| 伊通| 合山市| 奉贤区| 永兴县| 北辰区| 三门峡市| 中西区| 宣武区| 闽侯县| 蒲江县| 宁河县| 罗江县| 泗洪县|