Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

W sk?ad grupy kapita?owej, poza Grup? LOTOS, która zarz?dza rafineri? w Gdańsku, wchodzi kilkana?cie spó?ek ze znakiem LOTOS.

Grupa Kapita?owa LOTOS jest drugim, co do wielko?ci producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie w?glowodorów w Polskiej Wy??cznej Strefie Ekonomicznej Morza Ba?tyckiego. Prace w zakresie eksploatacji z?ó? ropy naftowej prowadzone s? tak?e, w ramach Grupy Kapita?owej LOTOS, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na l?dowych z?o?ach ropy naftowej na terytorium Litwy. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest jednym z najm?odszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.
Dzia?alno?? Grupy Kapita?owej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty : wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream).
Dzia?alno?? koncentruje si? na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzeda?y produktów naftowych, do których nale??: paliwa (benzyna bezo?owiowa, olej nap?dowy i lekki olej opa?owy), ci??ki olej opa?owy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz p?ynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 r. s? notowane na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. Spó?ka jest uczestnikiem pierwszego w Europie ?rodkowo-Wschodniej indeksu firm spo?ecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.

W sk?ad grupy kapita?owej, oprócz Grupy LOTOS, która zarz?dza rafineri? w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkana?cie spó?ek ze znakiem LOTOS.

Zapraszamy do zapoznania si? z Raportem Rocznym.

99福彩 繁昌县| 武义县| 顺平县| 抚顺县| 南岸区| 龙泉市| 高清| 太康县| 股票| 涡阳县| 古田县| 大悟县| 竹北市| 宁武县| 乌拉特中旗| 治县。| 龙州县| 剑阁县| 宁南县| 喜德县| 蒙城县| 尉犁县| 镇坪县| 松滋市| 宁德市| 绥中县| 石棉县| 福安市| 合作市| 全南县| 南岸区| 巴楚县| 正阳县| 安陆市| 新丰县| 施甸县| 房产| 嘉峪关市| 萝北县| 成安县| 察雅县|