Nasz serwis u?ywa plików cookie do prawid?owego dzia?ania strony. Je?li nie wyra?asz na to zgody, mo?esz wy??czy? obs?ug? plików cookie w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Close

logo

?ad Korporacyjny (ang. Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w dzia?alno?ci gospodarczej z drugiej za?  regulacje zmierzaj?ce do zapewnienia równowagi pomi?dzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapita?owego zaanga?owanych w funkcjonowanie spó?ek.

Tzw. Dobre Praktyki s? normami zwi?zanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Zasady ?adu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. dba o to , aby relacje z inwestorami budowa? w sposób partnerski i  satysfakcjonuj?cy dla obu stron. Podstawowe cele realizacji zasad ?adu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. to:

Od debiutu gie?dowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A.  przestrzega?a  wi?kszo?ci zaleceń skodyfikowanych w dokumencie "Dobre praktyki w spó?kach publicznych", a od pocz?tku 2008 r. realizowa?a  „Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwa?? Rady Gie?dy z dnia 19 pa?dziernika 2011 roku. Pocz?wszy od 1 stycznia 2016 r. Spó?ka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spó?ek Notowanych na GPW 2016:

Dobre Praktyki Spó?ek Notowanych 2016

Zgodnie z nowymi zasadami informowania, spó?ka raportuje wówczas, gdy nast?pi naruszenie której? z zasad w sposób incydentalny lub trwa?y. Raporty s? publikowane analogicznie jak raporty bie??ce i umieszczane w dwóch wersjach j?zykowych  w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spó?ki.

Raporty ?adu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad ?adu Korporacyjnego:

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2014 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2013 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2012 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2011 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2010 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

O?wiadczenie o stosowaniu ?adu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2009 roku - rozdzia? Sprawozdania z Dzia?alno?ci Zarz?du

99福彩 焦作市| 武邑县| 岳池县| 华宁县| 吴忠市| 荆门市| 许昌县| 吉首市| 和平县| 姚安县| 陆河县| 井研县| 鹤岗市| 循化| 合阳县| 宁南县| 柳河县| 札达县| 漳州市| 枝江市| 凭祥市| 新化县| 汉中市| 平湖市| 新巴尔虎左旗| 封丘县| 日喀则市| 武邑县| 修水县| 扎赉特旗| 安福县| 房产| 剑阁县| 泗水县| 三亚市| 延寿县| 漳平市| 玉环县| 平安县| 武鸣县| 名山县|